مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

درباره ی مرکز

مرکز آموزشهای الکترونیکی شریف از سال 1381 شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این مرکز ارایه خدمات آموزشی و کمک آموزشی از طریق بسترهای الکترونیکی به مجموعه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دیگر متخصصین، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان به علوم پایه و مهندسی و مدیریتی در کشور بوده است. در حال حاضر این مرکز صرفاً به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به ارایه خدمات آموزش الکترونیکی می‌پردازد و در آینده‌ای نزدیک، گستره ارایه خدمات آموزش الکترونیکی به دیگر اقشار مورداشاره اشاعه خواهد یافت.

ماموریت

ارتقاء و افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی دانشگاه از طریق بسترها و ابزارهای الکترونیکی
نشر عمومی علوم به همه اقشار جامعه در جهت تحقق رسالت اجتماعی دانشگاه
تهیه محتوا و ارایه آموزشهای الکترونیکی به صورت از راه دور

مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

خدمات

درس افزار

مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

سامانه مدیریت یادگیری (یا درس افزار) شریف، یکی از اصلی‌ترین سامانه های مرکز آموزش های الکترونیکی است که به عنوان یک سامانه پشتیبانی یادگیری دروس، امکان مدیریت محتوای الکترونیکی دروس و تعامل بین استاد و دانشجو را در بستر الکترونیکی فراهم می‌نماید.

صفحه ی سامانه

درس افزار آزاد شریف

مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

این وبگاه توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف جهت ارایه فیلم‌های آموزشی کلاسهای درس این دانشگاه و با شعار دسترسی هر فرد از هر جا به محتوای آموزشی کلاسهای درس دانشگاه صنعتی شریف راه ‌اندازی شده است.

درس افزار آزاد شریف

سرویس کوئرا

مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

سامانه Quera سامانه‌ای کمک آموزشی برای دروس برنامه‌سازی است. امکان بررسی برخط تمرینهای برنامه‌سازی، کشف تقلب و ارزیابی تمرینها از امکانات اصلی این سامانه است.

صفحه ی کوئرا

برنامه های آتی

د وره های تک درس الکترونیکی

ارائه درس های دانشگاهی به صورت الکترونیکی با امکان ارائه گواهی رسمی از سوی دانشگاه از اهداف راه اندازی این دوره ها می باشد.

دوره های تخصصی کوتاه مدت

ارایه بسته‏های آموزشی الکترونیکی مناسب متخصصین، کارشناسان و مدیران نهادها و سازمانهای مختلف در قالب دوره‌های تخصصی کوتاه مدت توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاه از اهداف ارایه این دوره‌ها در آینده‌ای نزدیک است.

دوره‌های دانشگاهی مجازی

ارایه دوره‌های مجازی بلندمدت (با آموزش از راه دور)  با ارایه مدرک در مقاطع مختلف از اهداف راه‌اندازی این دوره‌ها است. راه‌اندازی این دوره‌ها در برنامه‌های میان مدت این مرکز با تاکید بر جذب دانشجویان بین‌الملل به خصوص علاقمندان در کشورهای فارسی‌زبان قرار دارد.