مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

درباره ی مرکز

مرکز آموزشهای الکترونیکی شریف از سال 1381 شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این مرکز ارایه خدمات آموزشی و کمک آموزشی از طریق بسترهای الکترونیکی به مجموعه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دیگر متخصصین، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان به علوم پایه و مهندسی و مدیریتی در کشور بوده است. در حال حاضر این مرکز صرفاً به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به ارایه خدمات آموزش الکترونیکی می‌پردازد و در آینده‌ای نزدیک، گستره ارایه خدمات آموزش الکترونیکی به دیگر اقشار مورداشاره اشاعه خواهد یافت.