مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

درباره ی مرکز

مرکز آموزشهای الکترونیکی شریف از سال 1381 شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این مرکز ارایه خدمات آموزشی و کمک آموزشی از طریق بسترهای الکترونیکی به مجموعه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دیگر متخصصین، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان به علوم پایه و مهندسی و مدیریتی در کشور بوده است.