تماس با ما

تهران خیابان آزادی - خیابان حبیب اللهی - خیابان شهید قاسمی - روبروی درب شمالی دانشگاه - ساختمان ناجی

شماره تماس:
021-66088495 و 021-66088496
فکس:
021-6008940

رایانامه:
elearning@sharif.edu