پایگاه دانش   /   راهنما

پرسش‌های متداول سامانه درس افزار آزاد (OCW)

نوشته شده در 1665914110

این وبگاه توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف جهت ارایه فیلم‌های آموزشی کلاسهای درس این دانشگاه و با شعار دسترسی هر فرد از هر جا به محتوای آموزشی کلاسهای درس دانشگاه صنعتی شریف راه ‌اندازی شده است. این فیلم‌ها توسط گروه‌های مختلف در طی سالهای اخیر ضبط و به طرق مختلف منتشر شده است.

از اهداف اصلی راه‌اندازی این وبگاه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. ارتقاء علمی آموزش عالی در کشور از طریق انتقال دانش و تجربیات کلاسهای درس دانشگاه به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های دیگر کشور.
  2. ارتقاء سطح کیفی آموزش در دانشگاه صنعتی شریف با فراهم سازی امکان بهره‌مندی دانشجویان دانشگاه از محتویات ارایه شده در کلاس در مواقع عدم امکان حضور در کلاس درس و یا نقصان فراگیری در حین برگزاری کلاس.
  3. انتشار منسجم کلیه فیلم‌های آموزشی ضبط شده در دانشگاه صنعتی شریف (که قابلیت انتشار آزاد و رایگان را دارند) به آحاد جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان.

شایان ذکر است که این وبگاه از کانالهای رسمی آموزش این دانشگاه به حساب نمی آید و لذا امکان دریافت مدرک و یا گواهی از طریق آن میسر نیست. ضمن آنکه محتوای ارایه شده در خصوص هر درس یا دوره ممکن است نمایانگر محتوای کامل آن نباشد. همچنین این وبگاه امکان دسترسی به اساتید ارایه دهنده دروس در این دانشگاه را فراهم نمی‌نماید و مسئولیتی نیز برای این اساتید در پاسخگویی به سوالات وابهامات درسی متصور نیست.

 

ورود به بخش پرسش‌های متداول سامانه درس افزار آزاد دانشگاه صنعتی شریف