پایگاه دانش   /   راهنما

راهنمای استفاده از سامانه درس‌افزار (CW)

نوشته شده در 1665914811

ورود به صفحه راهنمای استفاده از سامانه درس‌افزار (CW)

 

 

 

 

 

درصورت بروز مشکل در سامانه el میتوانید یک تیکت به صورت عمومی ثبت کنید و یا به پشتیبانی(am.mazinani@sharif.edu - امیرحسین مزینانی) ایمیل بزنید.