ثبت درخواست

اگر نمی توانید راه حلی برای مشکل خود پیدا کنید، می توانید با انتخاب بخش مربوطه در زیر، یک تیکت ارسال کنید.

لطفا درخواست خود را به طور کامل در بخش توضیحات شرح داده و همچنین اطلاعات کامل وارد کنید(اطلاعات بر اساس درخواست شما متفاوت است مثلا شماره دانشجویی، کد درس، کد استادی و...).