خدمات

درس افزار

مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

سامانه مدیریت یادگیری (یا درس افزار) شریف، یکی از اصلی‌ترین سامانه های مرکز آموزش های الکترونیکی است که به عنوان یک سامانه پشتیبانی یادگیری دروس، امکان مدیریت محتوای الکترونیکی دروس و تعامل بین استاد و دانشجو را در بستر الکترونیکی فراهم می‌نماید.

صفحه ی سامانه

درس افزار آزاد شریف

مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

این وبگاه توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف جهت ارایه فیلم‌های آموزشی کلاسهای درس این دانشگاه و با شعار دسترسی هر فرد از هر جا به محتوای آموزشی کلاسهای درس دانشگاه صنعتی شریف راه ‌اندازی شده است.

درس افزار آزاد شریف

سرویس کوئرا

مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

سامانه Quera سامانه‌ای کمک آموزشی برای دروس برنامه‌سازی است. امکان بررسی برخط تمرینهای برنامه‌سازی، کشف تقلب و ارزیابی تمرینها از امکانات اصلی این سامانه است.

صفحه ی کوئرا